Search
środa 26 Wrzesień 2018
  • :
  • :

Wpływ kredytów bankowych na rozwój gospodarczy świata

Kredyty są podstawowym produktem bankowym, finansującym światową gospodarkę. To różnego rodzaju kredyty wpływały na stały rozwój rynków finansowych. System kredytowania przedsiębiorstw pozwolił na dokonanie postępu technicznego oraz spowodował zwiększenie się roli banków w systemie finansowym gospodarki.

Kredyty konsolidacyjneInstytucje bankowe, przyznając kredyty analizują wypłacalność kredytobiorcy. Ma to na celu uniknięcie ryzyka utraty kapitału oraz odpowiednie jego ulokowanie. Z biegiem czasu, zabezpieczenia stały się dokładnym przedmiotem analizy banków. Okazywało się, że banki nawet nie uzyskując całkowitego zwrotu kapitału z udzielonego kredytu, mogły zarobić poprzez upłynnienie zastawionego przez kredytobiorcę zabezpieczenia.

Przez to także, banki zaczęły żądać spełniania coraz surowszych wymogów od klientów podczas przyznawaniu kredytów. Nastąpiła zmiana sposobu oceny wypłacalności oraz rozpoczęła się dokładniejsza selekcja wniosków kredytowych. Można powiedzieć, że z czasem, instytucje bankowe minimalizowały ryzyko do takiego stopnia, że prawdopodobieństwo bankructwa banków było zerowe.

Jedną z obserwowanych tendencji w działalności banków, było świadome wybieranie preferowanych profilów przedsiębiorstw. Podmioty przynoszące duże zyski oraz posiadające względnie dobrą płynność finansową były chętniej kredytowane. Tak zachowując się banki, kolejny raz udowadniały chęć ograniczania ryzyka do minimum. Analizując sytuację w Polsce, takie zachowanie było koniecznością. Segment małych i średnich przedsiębiorstw nie cechuje się dużym ryzykiem związanym z kredytowanie. Jeżeli jednak przeanalizuje się pojedyncze spółki, może się okazać, że ryzyko kredytowania takiego przedsiębiorstwa jest nie do przyjęcia dla banków. Dlatego w polskiej gospodarce, preferuje się firmy z dłuższą historią działalności oraz ugruntowaną pozycją finansową.

Stopień ryzyka, jest uzależniony nie tylko od tego, jak zostanie ono ocenione przez bank, lecz także jak zaprezentuje się przedsiębiorstwo w oczach banku. Biznes plan, rodzaj zabezpieczenia, potencjalne zyski – to te czynniki będą decydować o przyznaniu kredytu przedsiębiorcy. Warunki stawiane przez polskie banki mają wyeliminować już na wstępie nierzetelne firmy. Przygotowanie wniosku kredytowego, w dzisiejszych czasach, jest jednym z najważniejszych kroków w procesie starania się o kredytowanie działalności gospodarczej. Z tego względu banki wymagają tak wiele od przedsiębiorców.

Jednym z największych problemów, z jakimi boryka się przedsiębiorca, przy staraniu się o kredyt jest zabezpieczenie. Często, typ zabezpieczenia będzie decydować o wysokości oprocentowania, sumie kredytowej oraz terminie, na jaki będzie udzielony kredyt. Oprócz tego, innymi czynnikami, które wpłyną na wysokość kosztów obsługi długu będą m.in.: zdolność kredytowa kredytobiorcy, cel na który będzie przeznaczony kredyt oraz stopień ryzyka.

Kredyty w historii rozwoju gospodarki stanowią jedno z głównych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Istnieje wiele rodzajów kredytów bankowych. Istnieją kredyty handlowe oraz obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Kredyty hipoteczne są potrzebne do nabyci nieruchomości. Z kolei nowe na rynku, kredyty konsolidacyjne, pozwolą na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, jednym kredytem.