Search
sobota 25 Maj 2019
  • :
  • :

Produkcja transformatorów w Polsce

Transformatory bezpieczeństwa stosuje się do zasilania: falowników przenośnych lamp i aparatów elektrycznych w miejscach, gdzie grozi szczególne niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Lampy i aparaty w takich miejscach nie mogą być zasilane napięciem większym niż 24 V. Transformatory bezpieczeństwa przekształcają prąd przemienny z sieci oświetleniowej 220 V na prąd przemienny o napięciu 24 V; zazwyczaj budowane są one o mocy 100 W.

Do zasilania niektórych rodzajów pieców elektrycznych potrzebne są transformatory dostarczające prąd o napięciu rzędu kilkudziesięciu woltów i natężeniu dochodzącym do 100 000 A o mocy do 2,5 MV-A. Uzwojenie wtórne takich transformatorów ma zaledwie kilka zwojów grubego drutu miedzianego.

elektronika

elektronika

Do transformatorów specjalnych należą również przekładniki prądowe i napięciowe; są one stosowane przy pomiarach natężenia i napięcia prądu przemiennego wysokiego napięcia lub przy pomiarach dużych prądów. Przekładniki są transformatorami małej mocy.

W wielu dziedzinach elektrotechniki nie można prądu stałego zastąpić prądem przemiennym.

Prąd stały jest powszechnie stosowany w elektrochemii, w urządzeniach zasilających telefony, telegrafy, aparaty radiowe, aparaturę elektro jedyczną. W wielu przypadkach konieczne jest również stosowanie silników prądu stałego.

Prąd stały można uzyskać bezpośrednio z prądnic prądu stałego, ogniw galwanicznych lub akumulatorów. Najczęściej jednak do miejsca odbioru dostarcza się prąd przemienny, który przetwarza się tam na prąd stały. W falownikach prąd stały zamieniany jest na prąd przemienny z sinusoidą o zmiennej częstotliwości kluczowania.

Początkowo do przetwarzania prądu przemiennego na prąd stały stosowano przetwornicę składającą się z silnika prądu przemiennego napędzającego prądnicę prądu stałego. Kłopotliwa obsługa i niezbyt duża sprawność były przyczyną zastąpienia przetwornic maszynowych przez urządzenia specjalne zwane prostownikami.

Podstawową częścią prostownika jest element półprzewodnikowy lub lampa elektronowa (próżniowa lub gazowana); prostowniki cechuje asymetryczna charakterystyka przewodnictwa prądu. Przy przepływie prądu w jednym kierunku mają one mały opór — przy przepływie prądu w kierunku przeciwnym opór prostownika jest bardzo duży. Działanie prostownika można więc przyrównać do zaworu pozwalającego prądowi (strumieniowi elektronów) płynąć swobodnie w jednym kierunku — a zamykającego przepływ prądu w kierunku przeciwnym.

Schemat układu połączeń prostownika półokresowego jednofazowego: a) przy dodatnim kierunku napięcia w pierwszym półokresie płynie prąd w obwodzie prostownika, na prostowniku występuje minimalny spadek napięcia: b) przebiegi prądów i napięć, z wyznaczeniem średnich Itr i U0 za cały okres; c) przy ujemnym kierunku napięcia prąd w obwodzie prostownika nie płynie; na prostowniku występuje pełne napięcie wsteczne Utw równe napięciu prostowanego prądu przemiennego.

Przy prostowaniu prądu przemiennego otrzymujemy w zasadzie po wyprostowaniu prąd tętniący. Składowa zmienna oraz składowa stała prądu tętniącego zależą od zastosowanego układu połączeń. Większe tętnienia otrzymujemy w tzw. układach prostowania półokresowego (jednokierunkowego) mniejsze w układach prostowania pełno okresowego (dwukierunkowego). Schemat układu połączeń prostownika pełno okresowego jednofazowego: o) przepływ prądu w pierwszej połowie okresu; b) przebiegi prądów i napięć z wyznaczeniem średnich Itr i U0 za cały okres; c) przepływ prądu w drugiej połowie okresu. Dalsze wygładzanie prądu uzyskuje się przez włączenie szeregowo w obwód prądu tętniącego cewki z rdzeniem stalowym zwanej dławikiem.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *