Search
sobota 25 Maj 2019
  • :
  • :

Konserwacja silników elektrycznych

Silnik i jego otoczenie powinno być utrzymywane w czystości. W pobliżu silnika nie powinny się znajdować zbędne przedmioty (szmaty, czyściwo, kawałki przewodów, koksu itp.), gdyż mogłyby się one dostać do wnętrza silnika. Nie należy zostawiać w pobliżu silnika benzyny, nafty, olejów i innych materiałów łatwo palnych. W pomieszczeniach zapylonych, jak młyny, cementownie itp., należy czyścić silniki z zewnątrz 1+2 razy w czasie zmiany. Wykonuje się to po wyłączeniu silnika: czyszczenie silnika w czasie jego pracy stać się może .łatwo przyczyną wypadku lub doprowadzić może do uszkodzenia silnika na skutek dostania się do jego wnętrza szmaty lub czyściwa.

W czasie pracy silnika należy sprawdzić, czy silnik nie jest przeciążony. Dla kontroli obciążenia silnika włącza się zazwyczaj w jedną fazę amperomierz. Dopuszczalne natężenie prądu powinno być zaznaczone na amperomierzu czerwoną kreską. Jeśli obciążenie silnika jest większe od dopuszczalnego, to należy go odciążyć przez zmniejszenie wydajności napędzanej maszyny, np. przez zmniejszenie głębokości lub prędkości skrawania, zmniejszenie liczby podnoszonych dźwigiem prefabrykatów itp. Przeciążenie silnika można również stwierdzić przez pomiar temperatury silnika. Uzwojenia mogą mieć temperaturę wyższą o 50°C, a łożyska temperaturę wyższą o 45°C od temperatury otoczenia z zastrzeżeniem, że temperatura otoczenia nie przekracza 40°C. Najwyższa dopuszczalna temperatura uzwojeń wynosi więc 90°C, a łożysk 85°C. W razie braku termometru można sprawdzić nagrzanie dotykając dłonią kadłuba kadłub powinien być ciepły, lecz nie może szybko i boleśnie parzyć dłoni. Przy konserwacji silników należy zwrócić uwagę na łożyska toczne. Łożyska te pracują dobrze, jeśli są utrzymane czysto i jeśli są szczelne. Łożyska silników smaruje się specjalnym smarem stałym. Roczne zużycie smaru wynosi dla silnika o mocy do 10 kW 0,3 kg. Smar zmienia się zależnie od czystości powietrza, temperatury otoczenia i rodzaju łożysk po 1000-3000 h pracy silnika. Smarowanie łożyska powinno się przeprowadzać według instrukcji załączonej przez wytwórnię do silnika.

Silniki powinny być okresowo sprawdzane (rewidowane) przez wysoko kwalifikowanego elektromontera. Okresowe przeglądy silników przeprowadza elektromonter w następujących terminach:

  • mały przegląd — co 6 miesięcy, a jeśli silnik pracuje w zapylonym pomieszczeniu — co 3 miesiące;
  • główny przegląd — raz na rok.

Przeprowadzanie okresowych przeglądów zapobiega powstawaniu poważniejszych uszkodzeń, ponieważ drobne uszkodzenia i zużyte części są naprawiane w czasie przeglądu.

Uszkodzenia silników (sprawdź http://www.falowniki.info) przy dobrej konserwacji i obsłudze nie zdarzają się zbyt często. Uszkodzenia silników powinien usuwać wykwalifikowany elektromonter.

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *