Search
niedziela 23 Wrzesień 2018
  • :
  • :

Gospodarka narodowa – podział na sektory

Czym jest gospodarka narodowa? To działania gospodarcze, które prowadzone są na terytorium danego państwa. Jej płaszczyzna działań jest bardzo szeroka dlatego też aby to ułatwić zostałam podzielona na pięć sektorów.

gospodarka narodowaJakie jest ich przyporządkowanie? Pierwszy sektor to rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, czyli wydobywanie wszystkich dóbr ze środowiska przyrodniczego w celu zaspokojenia potrzeb konsumenckich, ale jest to także dbałość o naszą faunę i florę. Sektor drugi czyli to budownictwo, przemysł wydobywczy oraz przetwórczy, czyli zapewnienie materiałów budowlanych na rynku, ale także usług, które pozwolą na wykonanie budowli z tych oto wydobytych materiałów.

Trzeci sektor zawiera w sobie handel, transport oraz łączność, czyli wszystko co pozwala nam na kontaktowanie się, ale także nabywanie produktów niezbędnych do naszego życia czy tez przemieszczanie się po terytorium kraju, a nawet całego świata. Do transportu zaliczamy: wodny, lądowy oraz powietrzny. Sposób łączności w dzisiejszym świcie jest oparty oczywiście na rozwoju technicznym. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy woli korzystać z elektronicznych form porozumiewania się, czyli Internet czy telefon niż porozumiewanie się starodawnymi metodami.

Metody te są z pewnością szybsze, a sposób porozumiewania się bardziej komunikatywny. Zajmijmy się więc czwartym sektorem, a zarazem przedostatnim. Ten z kolei odnosi się do marketingu, finansów oraz reklamie. Czyli wszystko to co sprawia, że twój wybór jest sugerowany przez perswazję niektórych osób czy też rzeczy. Dzięki temu masz lepsze obeznanie na tym co w danym momencie jest popularne na rynku i na jaką markę warto postawić. Teraz czas na ostatni rodzaj do którego przypisujemy wszystkie usługi, które zajmują się rozwojem kulturowym każdego człowieka, ale także dbają o jego stan zdrowotny. Będą to zatem turystyka i rekreacja, ośrodki zdrowia, edukacja, policja, wojsko i tym podobne. Jak widać gospodarka ma przede wszystkim na celu zapewnienie każdych potrzeb ludziom.