Search
niedziela 23 Wrzesień 2018
  • :
  • :

Dotacje na inwestycje w krajach rozwijających się

W krajach rozwijających się potrzeby związane z infrastrukturą i tego rodzaju inwestycjami są bardzo wysokie. Wynika to między innymi z tego, że potrzeby społeczne bardzo szybko rosną, a jednocześnie władze nie zawsze są w stanie je w pełni realizować z posiadanych środków finansowych. Z tego powodu dla wielu krajów sporym ułatwieniem jest możliwość korzystania ze środków jakie pozyskiwane są w postaci dotacji na strategiczne inwestycje. Z takich dotacji korzysta Polska, która dzięki wstąpieniu do UE otrzymuje pieniądze na rozwój różnych dziedzin życia. Plusem takich dotacji jest przede wszystkim brak konieczności zwracania ich, co różnie je od kredytów. Dotacje na strategiczne inwestycje mogą być również oferowane są strony międzynarodowych instytucji w postaci nisko oprocentowanych kredytów. Takie środki finansowe pozwalają na szybkie wybudowanie ważnych z punktu widzenia strategicznego państwa dróg, elektrowni, sieci wodociągowych, linii

Duże inwestycje to z jednej strony takie strategiczne inwestycje, jakie wynikają ze strategii rozwoju danego państwa, a z drugiej strony są to różnego rodzaju inwestycje jakie mają za zadanie odpowiadać na potrzeby społeczne. W wielu krajach rozwijających się mamy do czynienia z zacofaniem w wielu sferach życia. Z tego powodu przy szybkim rozwoju niezbędne staje się podejmowanie strategicznych inwestycji, które pozwalają na zwiększenie jakości życia obywateli, ale również zwiększenie atrakcyjności danego kraju dla obywateli z innych państw oraz dla inwestorów. Z punktu widzenia inwestorów ważna jest łatwość dojazdu do różnych regionów, co przekłada się na koszty transportu. Istotne są ceny, jakie trzeba płacić za korzystanie z różnych rodzajów energii. Wszelkie wydatki na energię są jednymi z ważniejszych jakie trzeba ponosić na poradzenie firmy, a jakie w znacznym stopniu wpływają na możliwości generowania dużych dochodów oraz zysków przez poszczególne firmy.

W krajach rozwijających się, jak Polska strategiczne inwestycje są z jednej strony realizowane są środków budżetowych, a z drugiej strony z dotacji. Wiele dużych inwestycji mogłoby być realizowanych przez prywatne firmy, ale nie zawsze na rozwijającym się dopiero rynku gospodarczym prywatny biznes posiada odpowiednio duże środki, by móc je inwestować w długoterminowe inwestycje, jakie mają bardzo rozłożoną w czasie stopę zwrotu. W gospodarkach rozwiniętych strategiczne inwestycje bardzo często realizowane są przez prywatne firmy, które działają na rzecz lokalnych społeczności lub szukają długoterminowych zysków.