Search
środa 19 Czerwiec 2019
  • :
  • :

Co może windykator i firma windykacyjna.

Pytanie o to, co może windykator i generalnie firma windykacyjna, zadają sobie przede wszystkim dłużnicy. Firmy windykacyjne mają tendencje do przypisywania sobie bliżej nieprecyzowanej mocy, co ma na celu wystraszyć dłużników, by sami z siebie płacili długi gdy tylko firma windykacyjna wezwie ich do tego. Zdecydowanie rzadziej zadają sobie takie pytanie wierzyciele, często przyszli wierzyciele, którzy liczą na skuteczną pomoc ze strony firmy windykacyjnej, jeżeli powstanie przeterminowana, czyli nie spłacona w terminie wierzytelność. 

Jakie więc ma możliwości windykacja w wykonaniu firmy windykacyjnej, czyli podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odzyskiwania długu na zlecenie, podmiotu, którzy może zarejestrować sobie jako swoją firmę każda dorosła osoba? Tak, firmę windykacyjną może sobie założyć każdy, do tego nie trzeba mieć ukończonych żadnych kursów, nie trzeba mieć wykształcenia prawniczego, nie trzeba mieć żadnych licencji. Już ta łatwość w założeniu firmy windykacyjnej powinna dawać do myślenia. I tak też, windykatorzy i same firmy windykacyjne nie mają żadnych innych uprawnień niż ma sam wierzyciel dla którego prowadzą postępowanie windykacyjne. Firmy windykacyjne nie mają wiec żadnych uprawnień organów ścigania, żadnych uprawnień jakie ma komornik, nie mogą niczego zabrać dłużnikowi, nie mają możliwości zajęcia jego wynagrodzenia w zakładzie pracy, jego konta bankowego. Nie mają też firmy windykacyjne żadnych innych uprawnień urzędniczych. Muszą oczywiście działać zgodnie z prawem, nie wolno im bezprawnie zastraszać dłużnika, nie wolno im używać przemocy, w tym co tyczy się nachodzenia i wchodzenia siła do siedziby firmy lub do domu dłużnika. Windykatorzy i firmy windykacyjne nie mają też szerszego dostępu do informacji niż zwykły, szary człowiek. Nie mają dostępu do informacji niejawnych, poufnych, chyba że zatrudniają w swych szeregach detektywów.

Widzimy więc, formalnie co tak naprawdę mogą firmy windykacyjne. I ta niemoc zaiste przekłada się wprost proporcjonalnie na ich skuteczność w odzyskiwaniu pieniędzy a raczej na brak tejże skuteczności. Osoby i firmy więc, które na skutek planowanego dokonania czynności prawnej czy to sprzedaży, czy może udzielenia pożyczki, czy innego rodzaju czynności cywilnoprawnej mogą stać się czyimś wierzycielem, nie powinny oglądać się na firmę windykacyjną jako podmiot który w razie czego odzyska dla nich ich pieniądze. Prewencja więc przede wszystkim czyli dokładne sprawdzenie rzetelności i wypłacalności ewentualnego przyszłego dłużnika.