Search
czwartek 25 Kwiecień 2019
  • :
  • :

Bezpieczeństwo energetyczne

W dzisiejszym świecie bardzo często mówi się o tak zwanym bezpieczeństwie energetycznym. Nic dziwnego, energetyka bowiem, wydaje się być nadrzędną dziedziną współczesności – bez niej po prostu nie istniałoby wiele innych dziedzin, a codzienne życie ludzkości byłoby mocno ograniczone. I choć o bezpieczeństwie energetycznym mówi i słyszy się bardzo często, to jednak okazuje się, że nie do końca pojmujemy sens i specyfikę tegoż zagadnienia. Bo czym właściwie jest owo bezpieczeństwo energetyczne? Kto jest za nie odpowiedzialny? I na czym polega samo zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego? Te i wiele innych pytań zadaje sobie szereg ludzi, dlatego też warto pokrótce przybliżyć nieco samo zagadnienie.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego polega w dużej mierze na prawidłowo i racjonalnie prowadzonej polityce energetycznej, bo samo bezpieczeństwo energetyczne to nic innego, jak taki stan, w którym zapotrzebowanie wszystkich odbiorców paliwa i energii zostaje pokryte. Aspekt bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo rozległym zagadnieniem, zależnym od wielu czynników, spośród których wymienić można chociażby źródła zaopatrzenia w surowce potrzebne do wytwarzania energii, takie jak chociażby ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny i kamienny i tym podobne. Innym czynnikiem może być chociażby stan infrastruktury przemysłowej danego kraju – jego zapotrzebowanie na energię, zróżnicowanie źródeł oraz wykorzystanie. W dzisiejszym świecie bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa energetycznego jest również magazynowanie paliw, racjonalne wykorzystanie energii, efektywność jej wytwarzania.

Świat bez energii i paliw byłby światem pod wieloma względami mocno ograniczonym, dlatego też bezpieczeństwo energetyczne jest tak istotnym elementem nie tylko samej polityki, ale wręcz współczesności. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to jedno z kluczowych i nadrzędnych celów, jakie stawia sobie współczesna polityka, nie tylko w Polsce. Najbardziej istotnym działaniem wydaje się utrzymanie stałej dostawy, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego, gdyż stanowią one aż 65 % polskiego bilansu energetycznego. Magazynowanie paliw jest nie tyle elementem racjonalnej polityki energetycznej, ale wręcz wymogiem unijnym, nałożonym na członkowskie państwa, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Według tejże dyrektywy, zapasy ropy naftowej, jakim winien dysponować dany kraj, powinny być na tyle wysokie, by zapewniły nieprzerwane funkcjonowanie przez 90 dni. Wymóg ten ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania gospodarki, nawet w sytuacji, kiedy dostawa zostanie z różnych przyczyn odcięta.